Dagens Tarot Kort Tirsdag 29 Juni 2021

Keiseren og ni av mynter - Skrevet av Sabrina og Veronica

Noen ganger i livet er det også viktig å være stolt av deg selv. Erkjenne hvor langt du faktisk har kommet ikke bare i fysisk suksess, men også som person. Husk at du har jobbet hardt for å komme dit du er i dag, selv om du ikke føler at belønningen har kommet dit ennå, så vil den bare fortsette. Fortsett å møte, fortsett å lære av feil eller ting som ikke fungerte. Fortsett å vokse som person og forbedre deg selv 1% hver dag. Så når du kan belønne deg selv. Kanskje det er en fin spasertur eller en velværedag. Du kan bruke penger eller bare gjøre noe du elsker uten å bruke penger, det er opp til deg. Det er mer slik at motivasjonen din holder seg oppe slik at du fortsetter, fordi gjett hva du ikke er der ennå. I morgen er det en helt ny dag

Emperor and nine of pentacles

Sometimes in life its also important to be proud of yourself. Recognize how far you have actually come not just in physical success, but also as a person. Remember you have worked hard to get to where you are today, even if you don't feel like the reward has gotten there yet, it will just keep going. Keep showing up keep learning from mistakes or things that didn't work. Keep growing as a person and improving yourself 1% everyday. Then when you can reward yourself. Maybe it's a nice walk or a pamper day. You could spend some money or just do something you love without spending money its up to you. It's more so that your motivation stays high to keep going because guess what, you're not there yet. Tomorrow is a whole new day.

Legg igjen en kommentar