Dagens Tarot Kort Mandag 28 Juni 2021

Den Hengt mannen og syv av sverd - Skrevet av Sabrina og Veronica

Problemet med å være komfortabel er at det er lettere åbare være der og ikke gjørenoen endringer. Noen ganger er det veldig viktig for deg å komme deg ut av komfortsonen og I dag er en av disse dagene. Du har kanskje bestemt deg for å kutte noen eller noe ut av livet ditt, men har ikke gjort det helt ennå fordi det er trøst i det. Det er på tide at du åpner øynene og ser ting tydelig. Er du klar til å gå videre, eller ikke? Halvveis dinglende opp ned betyr bare at du holder deg fast, både mentalt og fysisk. Det er du som har satt deg selv i denne posisjonen, noe som betyr at det bare er du som kan komme deg ut av dette. Ikke klag til folk rundt deg hvis du ikke er villig til å gjøre en innsats for å endre. Dette treffer spesielt hardt når det gjelder forhold og om du skal kjempe for at det skal overleve eller la den dø. Du bestemmer , men det må tas et valg, ellers kan konsekvensene være ubehagelige.

Hanged man and seven of swords

The problem with being comfortable is that it's easier to remain the same and not let change happen. Sometimes it's really important for you to get out of your comfort zone. Well today is one of these days. You maybe have decided to cut someone or something out of your life but haven't fully done it yet because there is comfort in what you know. It's time for you to open your eyes and see things clearly are you ready to move on or are you not? As half way dangling upside down just means your staying stuck, both mentally and physically. It is you that has put yourself in this position meaning only you can get yourself out. Don't complain to people around you if your not willing to make the effort of the change. This hits especially hard when it comes to relationships and its time to fight for its survival or leave it to die. You decide but a choice needs to be made or the consequences may be unpleasant.

Legg igjen en kommentar