Dagens Tarot Kort Søndag 27 Juni 2021

Dommen og ridderen av staver - Skrevet av Sabrina og Veronica

I dag er det en dag for handling. Uansett hva du trenger å gjøre må du gjøre det. I dag kan du føle at du er mer motivert og oppmuntret til å fullføre dine daglige mål. Som om noe er blitt utløst inni deg som hadde fått deg til å åpne øynene. Dette gjør at du vil ha mer fra livet. Som du er sulten til å ville leve livet slik du vil ha det. I det beste forholdet til en person som motiverer deg og gjør deg til den beste personen du kan være. Å være sjef i virksomheten din og vise deg selv at du kan gjøre det. Å være den beste i jobben din og kanskje til og med få den ekstra forfremmelsen. Alle disse tingene kommer fra handling. Mer handling mer motivasjon. Ikke bare gjør dette i dag, men bruk idagen I dag som et springbrett. Ta det første skrittet. Uansett hvilken dag det er, så kan du fremdeles være produktiv.

Judgment and knight of wands

Today is a day for action. Whatever that needs doing you need to do. Today you might feel like your more motivated and encouraged to complete your daily goals. As if something has sparked inside you that had made you open your eyes. Making you want more from life. Like your hungry to live life the way you want it. In the best relationship with a person who motivates you and makes you into the best person you could be. Being the boss in your business and showing yourself you can do it. Being the best at your job and maybe even getting that extra promotion. All these things come from action. More action more motivation. Don't just do this today but use today as a stepping stone. Take the first step. No matter what day it is you can still be productive.

Legg igjen en kommentar