Dagens Tarot Kort Lørdag 26 Juni 2021

Døden og seks av staver - Skrevet av Sabrina og Veronica

For at du skal lykkes, er det viktig å gi slipp på det som ikke lenger tjener deg. Å holde fast på fortiden vil ikke hjelpe deg å komme videre. Dette kan være i kjærlighet at du holder på en person som ikke lenger er til stede. Se på kanskje må du kaste ut de gamle klærne du har hatt siden du var 20 eller 30 og som ikke lenger passer. Å holde fast i det gamle vil da ikke lenger være velkommen inn i det nye. For eksempel, hvis du vil gå ned i vekt og har et par shorts som du ønsker å passe inn i og som du gjorde den ene gangen I fortiden, så vil det ikke motivere deg. Det vil faktisk ha motsatt effekt, det samme gjelder alt annet hvis du holder fast i noe som ble gitt til deg av en tidligere partner. Se på det kanskje er du ikke klar til å ønske en ny kjærlighet velkommen inn. Handlingen kommer før motivasjon, så kanskje handling for å la noe gå kan gi deg motivasjonen til å gå og gjøre det.

Death and six of wands

In order for you to succeed it's important to let go of what no longer serves you. Holding onto the past will not help you move forward. This could be within love holding onto a person who is no longer present. Within your life maybe you need to throw out the old clothes you've had since you were 20 or 30 and doesn't fit. Keeping hold of the old will then no longer welcome in the new. For example, if you want to lose weight and you have a pair of shorts that you wish to fit into that one time you did this will not motivate you. It will actually have the opposite effect same goes with everything else if you're holding on to something that was given to you by an ex-partner then you are not ready to welcome in the success of new love of future possibilities. The action comes before motivation, so maybe action to letting something go can give you the motivation to go and do it.

Legg igjen en kommentar