Dagens Tarot Kort Torsdag 24 Juni 2021

Yppertepresten og åtte av sverd - Skrevet av Sabrina og Veronica

Dagens kort motsier hverandre litt. På den ene siden sier det at du må be om hjelp når du trenger det, ikke late som om du er sterkere enn det du faktisk er. Ja, du er sterk og ja, du kan gjøre hva som helst, men noen ganger er det behov for hjelp. På den annen side kan du ikke se når du trenger hjelp. Du ser ikke når det er på tide å stoppe opp, da du ikke ser at det vil få noen konsekvenser. Husk at det alltid er konsekvenser for våre handlinger, og på slutten av dagen må vi stå for dem. Når det gjelder beslutningstaking, velger du klokt om du ber om hjelp hvis du føler deg fastlåst. Slipp stoltheten din og åpne opp. Åpne øynene dine tydelig slik at du kan se hele bildet, ikke bare ditt perspektiv, men også fra andre. Se veien du vil være på, og legg merke til menneskene rundt deg som kan hjelpe deg å komme dit.

Hierophant and eight of swords

Today's cards contradict each other a bit. On one side it says you need to ask for help when you need it, don't pretend to be stronger that what you actually are. Yes, your strong and yes you can do anything, but sometimes help is needed either way. Then on the other hand you can't really see when you need help. You're not seeing when it's time for you to stop, as you don't see that there will be any consequences. Remember there are always consequences to our actions and at the end of the day we have to stand for them. When it comes to decision making, choose wisely and ask for help if you feel stuck. Let go of your pride and open up. Open your eyes clearly so that you can see the full picture, not just your perspective, but from others as well. See the path you want to be on and notice the people around you that can get you there.

Legg igjen en kommentar