Dagens Tarot Kort Tirsdag 22 Juni 2021

Tårnet og esset av sverd - Skrevet av Sabrina og Veronica

Mental klarhet må komme innenfra, det er ikke noe du kan finne på utsiden. Det første trinnet er å innrømme dine negative tanker, dine skadelige tanker som hindrer deg i å ha det livet du ønsker. Da må du erstatte disse tankene med noen positive som oppmuntrer deg til å gjøre og bli bedre. Ditt sinn er satt opp på falske premisser, og det er på tide å bryte dem ned. Det er på tide å virkelig se på hva det er du tenker på daglig basis og hvordan dette påvirker livet ditt. Sier du ting som, ingen vil noen gang elske meg, jeg er ikke vakker nok, tynn nok, smart nok, jeg er ikke god nok uansett hva disse tankene kanskje er, har du muligheten til å endre dem nå. Bytt ut en negativ mot en positiv. Husk at dette er en tid for transformasjon ikke begrenset tro.

Tower and ace of swords

Mental clarity has to come from within, its not something you can find on the outside. The first step is to admit your negative thoughts, your damaging thoughts everything that stops you from having the life. Then you need to replace these thoughts with positive ones, that encourage you to do and be better. Your mind is set up on false pretenses and it is time to break them down. It's time to really look at what it is you think about on a daily basis and how this affects your life. Are you saying things like no one will ever love me, I'm not beautiful enough, skinny enough, smart enough, I'm not good enough what ever these thoughts maybe be you have the opportunity to change them. Swap out one negative one for one positive one. Remember this is a time for transformation lot limiting beliefs.

Legg igjen en kommentar