Dagens Tarot Kort Mandag 21 Juni 2021

Styrken og syv av beger - Skrevet av Sabrina og Veronica

Det er viktig I livet å ha drømmer og ambisjoner. Noen ganger kan disse drømmene være litt urealistiske, men ikke bekymre deg for det skader ikke å drømme. Det som stopper deg er hvis du ikke har noen tro på at du kan oppnå disse drømmene dine. Hvis du ikke iverksetter noen ordentlige handling for å gjøre dine drømmene sanne. Vel, i dag handler om å frigjøre styrken du har innenfor. Virkelig å koble tdeg il ditt emosjonelle selv og se mulighetene. Drøm så stort du vil. En familie kanskje, bryllup, drømmejobb, nytt hus eller forretning uansett hva det betyr noe så lenge det er dine drømmer. Noen mennesker vil fortelle deg at du ikke drømmer stort nok, da vil du aldri oppnå det, men hvis du drømmer for lite, vil du aldri oppnå det du virkelig vil ha bare en brøkdel av det. Forsikre deg om at drømmene dine skremmer deg på en god måte, og legg ned en plan for å få det. Gjenta etter meg, jeg kan gjøre det

Strength and seven of cups

In life its important to have dreams and aspirations. Sometimes these dreams can be a bit unrealistic but don't worry no harm in dream. What does stop you is if you have no belief that you can accomplish these dreams. If you don't put in any valuable action to make your dreams come true. Well that's what today is about releasing the strength you have within. Really connecting to your emotional self and seing the possibilities. Dream as big as you want. A family maybe, wedding, dream job, new house, or business whatever it maybe doesn't matter as long as its your dreams. Some people will tell you don't dream to big as then you will never accomplish it, but if you dream to small you will never accomplish what you really want only a fraction of it. Make sure your dreams scare you in a good way ofcourse, and with that put a plan in action to get it. Repeat after me I can do it

Legg igjen en kommentar