Dagens Tarot Kort Lørdag 19 Juni 2021

Rettferdighet og fem av staver - Skrevet av Sabrina og Veronica

Det er på tide at du tar et skritt til siden og ser på hva det er du faktisk kjemper for. Kjemper du for de samme smulene som alltid, eller gjør du faktisk en forskjell? Sloss du fordi du er i en krisemodus og bare trenger å overleve, eller fordi du er på vei mot suksess. Hvor legger du tiden og energien din? Se på livet ditt som en helhet slik at du ser alle sider av din historie. Det nytter ikke å bare kjempe for å kjempe, det må ha en hensikt og en grunn bak det, så hva er ditt? Er du sannferdig med deg selv, har du funnet balansen slik at du endelig kan endre dette, eller er vekten fremdeles I ubalanse? Jobber du hardt for ikke å få nok, eller jobber ikke hardt nok og får fortsatt ikke noe. Du må komme deg ut av hodet og inn i hjertet ditt. I dag handler det om å kjempe for endring, for en balanse som faktisk kan tjene deg. Er du klar til å få dette til, hvis ikke, vil dette bare fortsette om og om igjen.

Justice and five of wands

It's time for you to take a step to the side and look at what it is you are actually fighting for. Are you fighting for the same scraps as always or are you actually making a difference? Are you fighting because you're in crisis mode and just need to survive, or because your heading for success. Where is it you are putting your time and energy? Look at your life as a whole so you see all sides to the story. There is no point in fighting just to fight, it should have a purpose and a reason behind it, So what is yours? Are you being truthful with yourself, have you found the balance so that you can finally change this or are you still tipping the scales? Working hard not getting enough, or not working hard enough and still not getting anything. You need to get out of your head and into your heart. Today is about fighting for change, for a balance that can actually serve you. Are you ready to make this happen, if not then this will just keep happening over and over again.

Legg igjen en kommentar