Dagens Tarot Kort Torsdag 17 Juni 2021

Magikeren og ni av sverd - Skrevet av Sabrina og Veronica

Noen ganger er det vanskelig å se hva du har rett foran deg. Å innse hva du faktisk har og hvem du har. Vel, i dag ser du kanskje ikke klart, og lar tankene dine fortelle deg en annen virkelighet enn den virkelige. Kanskje er det at du er alene og at det ikke er noen som støtter deg, eller at ingen elsker deg, at du er verdiløse og aldri vil lykkes, uansett hva tankene dine forteller deg, er det bare dine tanker. Ikke bli fanget av negativitet og frykt. Sinnet ditt forteller deg dette slik at du for en gangs skyld vil si , ikke mer og stå opp for deg selv. Slik at for en gangs skyld vil du se og så si til deg selv at dette ikke er sant. Det er som når du er deprimert eller har en avhengighet, den kan ikke fikses før du innrømmer det. Det samme gjelder for hodet ditt, innrøm disse tankene skrive dem ned, se svart på hvitt hvor du stopper deg selv og fiks det.

Magician and nine of swords

sometimes it's hard to see what you have straight in front of you. Realising what you actually have and who you have. Well, today you might not be seeing clearly might be letting your mind tell you a different reality to the real one. Maybe that you are alone and there is no one to support you, or that no one loves you, that your worthless and will never succeed, whatever your thoughts are telling you it's just that thoughts. Don't get caught up in the negativity and fear. Your mind is telling you this so that you for once will say no more and stand up for yourself. So that for once you will see and then say to yourself this is not true. It's like when you are depressed or have an addiction, it can't get fixed until you admit it. The same goes for your head admit the thoughts write them down see in black and white where you are stopping yourself and fix it.

Legg igjen en kommentar