Dagens Tarot Kort Onsdag 16 Juni 2021

Lykkehjulet og esset av mynter - Skrevet av Sabrina og Veronica

Når det gjelder sikkerhet, går det alltid to veier. Den ene er opp og betyr at den genererer mer, og den andre betyr at du mister. Hva dette betyr er at vi enten styrker sikkerheten vår, eller at vi sakte ødelegger den. Hvis du så på fremtiden din akkurat nå, hvilken vei dreier du hjulet? Er det ikke tid for deg å fokusere på hva som kan gå riktig vei, i stedet for alt som går galt? Fokuserer på løsninger i stedet for flere problemer, hatr o i stedet for tvil. Når alt kommer til stykket, er den eneste som kan gi deg suksess er deg, og den eneste som kan ødelegge det, er også deg. Du er både djevelen og engelen som sitter på skulderen din metaforisk sett. Men det betyr også at du har både mørket og lyset for å gi deg styrke til å lykkes og vri hjulet for å gå opp.

Wheel of fortune and ace of pentacles

When it comes to security it always goes two ways. One is up meaning it generates more and the other down meaning you lose. What this means is either we strengthen our security or we slowly destroy it. If you looked at your future right now which way are you turning the wheel? Isn't it time for you to focus on what can go right, instead of everything that is going wrong? Focusing on solutions instead of more problems, having belief instead of doubt. When it all comes down to it, the only one that can give you success is you and the only one that can destroy it is also you. You are both the devil and the angel that is sat on your shoulder metaphorically speaking. But that also means you have both the dark and the light to give you the strength to succeed and turn the wheel to go up.

Legg igjen en kommentar