Dagens Tarot Kort Tirsdag 15 Juni 2021

Måtehold og ridderen av beger - Skrevet av Sabrina og Veronica

Når det kommer til nye å få nye sjanser og muligheter, er det viktig å ikke bli for emosjonell rundt det. Så hva betyr det, at du ikke skal lage problemer før de vises. Ikke la deg bli sugd inn i fortiden bare fordi det er det som pleide å skje. Bli lidenskapelig opptatt av livet ditt og bry deg om hva du trenger å gjøre og ønsker. Du må være realistisk om situasjonen. Du kan ikke ønske deg et større hus hvis du ikke har jobb, eller ikke finne kjærlighet hvis du ikke elsker deg selv, det er bare slik det er. Ja, du har alle mulighetene til stede, og ja du kan lykkes, men bare hvis du vil, bare hvis du gjør jobben og viser lidenskap. Lidenskap for deg selv, lidenskap for partneren din, for jobben eller virksomheten din. Lidenskap skaper tro og tro skaper egenverd. Så begynn å bli mer lidenskapelig, ta kontakt med hjertet ditt og du vil se at ingenting er umulig, det finnes alltid en tid til å starte på nytt eller at et nytt vindu åpner seg som fører til en ny dør.

Temperance and knight of cups

When it comes to new opportunities and possibilities it's important not to get too over-emotional with it. What that means is, don't create problems before they even appear. don't get sucked into the past just because it's what used to happen. Become passionate about your life care about what you need to do and want.  You need to be realistic about the situation. You cant wish for a bigger house if you don't have a job, can't find love if you don't love yourself, that's just how it is. Yes you have all the opportunities present and yes you can succeed but only if you want to, only if you do the work, and show some passion. Passion for yourself, passion for your partner, for your job or business. Passion creates belief and belief creates self-worth. So start being more passionate, connect with your heart and from that you will see that nothing is impossible there is always a time to start again or a new window that leads to a door.

Legg igjen en kommentar