Dagens Tarot Kort Mandag 14 Juni 2021

Styrken og dronningen av staver - Skrevet av Sabrina og Veronica

I dag handler det om å være sjefen i ditt eget liv, virkelig ta full kontroll. Dette betyr ikke at du lengere kan utsette, ingen flere unnskyldninger om hvorfor du ikke kan, hvorfor du ikke skal, og hvorfor det ikke vil fungere. Frykt kan være både en styrke og en svakhet. Den ene lar deg lære og bli sterkere, den andre drar deg ned og du blir svakere. Hvilken vil du velge? Er du klar for livet du alltid har ønsket deg, eller kommer du til å fortsette å sove bort livet ditt ? Alt kommer ned til hvor mye du vil ha det. Hvor mye vil du være i et fantastisk forhold, ha drømmejobben eller forretningen, eller kanskje det er å stifte familie. Uansett hva drømmen din er, er det ikke på tide å starte den? Hva venter du på. Tillit og egenverd og egen kjærlighet vil ikke utvikle seg selv, du må trekke det ut av deg. Vær modig og tøff med deg selv, tiden er her for å leve ikke bare overleve.

Strength and queen of wands

Today is all about being the boss of your own life, really taking full control. This means no more procrastinating, no more excuses about why you can't, why you shouldn't, and why it won't work. Fear can be both a strength and a weakness. One let's you learn and become stronger the other drags you down and you become weaker. Which one will you chose? Are you ready for the life you have always wanted or are you gonna keep sleeping your life away? It all comes down to how much do you want it. How much do you want to be in an amazing relationship, have the dream job or business, or maybe it's starting a family. Whatever your dream might be isn't it time to start it? What are you waiting for. Confidence and self worth and self love won't develop themselves you have to pull it out of you. Be brave and hard with yourself its time to live not survive.

 

Legg igjen en kommentar