Dagens Tarot Kort Søndag 13 Juni 2021

Ypperste prestinnen og seks av mynter - Skrevet av Sabrina og Veronica

Når det gjelder å finne struktur og balanse i livet ditt, er det ikke alltid klart med en gang hvordan du skal oppnå dette. Ikke bekymre deg, dette betyr ikke at du ikke vil. Betyr bare at du må starte et sted, og til slutt vil alt annet komme klart frem og begynne å falle på plass. Følg din intuisjon, det vil veldig sjelden være galt, bare når du prøver å overanalysere det, så ja, det kan være galt, ettersom du ikke stoler på din egen dømmekraft. På slutten av dagen er det bare du som kan gi deg selv den balansen og sikkerheten du trenger ingen andre, så stol på deg at du vet riktig vei. Siden det ikke er noe galt vei, bare en lærings sving i stedet.

High priestess and six of pentacles

When it comes to finding structure and balance in your life it's not always clear straight away how you are going to achieve this. Not to worry this doesn't mean you won't. Just means you need to start somewhere and eventually everything else will come clear and start falling into place. Follow your intuition it will very rarely be wrong, only when you try to overanalyze it, then yes it can be wrong as you are not trusting your own judgment. At the end of the day only you can give yourself the balance and security you need no one else, so trust in you that you know the right way. As there is no wrong turn only a learning curb instead.

Legg igjen en kommentar