Dagens Tarot Kort Fredag 11 Juni 2021

Tårnet og ti av staver - Skrevet av Sabrina og Veronica

I dag er det en advarsel om at du må stoppe det du gjør og gjøre en endring. Du tar enten fysisk eller mentalt for mye på deg. Hva dette betyr er at du føler deg overveldet, at du gjør alt alene og ikke delegerer, eller at du tror du gjør alt fordi du ikke kommuniserer med menneskene rundt deg. Uansett er det på tide at du slutter. Du må finne en annen strategi da denne allerede har begynt å sprekke, og til slutt vil du krasje og brenne. Dette kan bety at du føler at du er den eneste i forholdet ditt, vennskap, familie, arbeidsrelatert eller forretningsrelatert som trekker vekten. At du gjør alt og alle bare ser etter deg til å gjøre det. Det er ikke noe poeng for deg å brenne ut over noe så dumt. Ta i stedet og trekk pusten dypt og lukk øynene og prøv å se på alt som en helhet. Husk kommunikasjon er nøkkelen.

Tower and ten of wands

Today is a warning that you need to stop what your doing and make a change. You are either physically taking on way too much, or mentally. What this means is that you are feeling overwhelmed, that you are doing everything and not delegating, or you think you are doing everything because your not communicating with the people around you. Either way, it's time for you to stop. You need to find a different strategy as this one has already started to crack and eventually you will then crash and burn. This can mean that you feel like your the only one in your relationship, friendship, family, work-related or business-related that is pulling any weight. That you're doing everything and everyone is just looking to you to do it. There is no point for you to burn out over something so silly. Instead, take a deep breath and close your eyes and try and look at everything as a whole. Remember communication is key.

Legg igjen en kommentar