Dagens Tarot Kort Torsdag 10 Juni 2021

Måtehold og ni av beger - Skrevet av Sabrina og Veronica

I dag handler alt om å finne harmonien og ha sterk kontroll over ditt emosjonelle selv. Hva dette betyr er at det ikke er for mye og ikke for lite, at du finner balansen din, med hvor mye du deler og hvor mye du mottar. Det er på tide at du skinner. Vit at du kan skape den verdenen og fremtiden du ønsker, du trenger bare å tro på deg selv og gjøre det du trenger. Det vil alltid være en tid der du vil føle deg mindre motivert, eller kanskje litt av. Det er normalt vi alle har det innemellom, men ikke la det stoppe deg, ikke la det gjøre deg grådig eller negativ, da det ikke løser noe. Ta i stedet et dypt pust og lukk øynene og koble deg dypt inn I deg selv. Vis hvem du virkelig er, slik at du enkelt kan gå videre.

Temperance and nine of cups

Today is all about finding harmony and having strong control over your emotional self. What this means is that it's not too much and not too little, that you find your balance within, with how much you share and how much you receive. It's time for you to shine. Know that you can create the world and future you want, you just need to believe in yourself and do the action needed. There will always be a time where you will be feeling less motivated, or maybe a bit off. That's normal we all get it, but don't let it stop you, don't let it make you greedy or negative as that won't solve anything. Instead, take a deep breath and close your eyes and connect deep within yourself. Show who you truly are so that you can move forward with ease.

Legg igjen en kommentar