Dagens Tarot Kort Onsdag 9 Juni 2021

Rettferdighet og seks av mynter - Skrevet av Sabrina og Veronica

I dag handler alt om balansen. Balansen mellom hvor mye du bruker, på hvor mye du gir til andre, på hvor mye du gir til deg selv, hvor mye du gjør for deg selv og andre. Det hele må ha en balanse. Ikke gå ut i dag og bruk masse penger, da det ikke kommer til å tjene deg vel og til og med kan sette deg i en verre situasjon. Du må være sannferdig med deg selv om at du vil og hva du ikke vil. Hvis det var noe som burde blitt sagt til en bestemt person eller i en situasjon, men du ikke gjorde det, så skriv det ned slik at du i det minste kan slippe det. Det tjener deg ingen hensikt å holde ting gjemt bort. I dag er dagen for deg å finne balansen din slik at den er jevn. Ikke gi mer enn du kan, men ta heller ikke mer enn det som trengs

Justice and six of pentacles

Today is all about the balance. The balance of how much you spend, on how much you give, on how much you give to yourself, on how much you do for yourself and others. It all needs to have a balance. Don't go out today spending crazy amounts of money as that's not going to serve you, and might even put you in a worse situation. You need to be truthful with yourself about want you want and what you don't want. If there was something that should have been said to a particular person  or in a situation but you didn't, then write it down so you can at least release it. It serves you no purpose to keep things bottled up. Today is the day for you to find your scales and have them even. Don't give more than you can but also don't take more than what is needed

Legg igjen en kommentar