Dagens Tarot Kort Mandag 7 Juni 2021

Lykkehjulet og syv av staver - Skrevet av Sabrina og Veronica

Det er på tide at du står opp for deg selv, og slutter å la andre mennesker presse deg rundt. Du er den som bestemmer hvordan du blir behandlet både av deg selv og andre mennesker rundt deg. Det er viktig for deg å finne balansen mellom hva du vil ha for fremtiden din og hvordan du skal få det. Du må sørge for at du er mer positiv enn negativ hvis ikke vil hjulet bare fortsetter å snurre, og du vil fortsette å sabotere for deg selv. Det er på tide for deg å være produktiv med tiden din, ikke bare kaste den bort. Slutt å krangle med mennesker eller deg selv, da det ikke løser noe. Du må være klar over fremtiden din og hvordan du vil at ting skal skje.

Wheel of fortune and seven of wands

It's time for you to stand up for yourself, and stop letting other people push you about. You are the one that decides how you get treated both by yourself and other people around you. It's important for you to find the balance between what you want for your future and how you're going to get it. You need to make sure that you're being more positive than negative if not the wheel will just keep spinning, and you will keep sabotaging for yourself. It's time for you to be productive with your time, not waste it. Stop arguing with people or yourself as that won't solve anything. You need to be clear about your future and how you want things to happen.

Legg igjen en kommentar