Dagens Tarot Kort Søndag 6 Juni 2021

Dommen og to av sverd - Skrevet av Sabrina og Veronica

Dette er en oppfølging fra i går, kanskje du lot ting gå, eller kanskje du ikke fullførte det eller ville ikke. Vel, i dag er det en ny sjanse til å ta det valget. Å velge suksess, velge fremtiden du vil ha, kjærligheten, forholdene, alt sammen. Det er på tide å vekke deg selv igjen og virkelig se ditt fulle potensial, ikke fortsett å leve i den samme gjentakelse som det du gjorde i fjor. Ikke bli sittende fast i bare hjertet eller bare I hodet, da du trenger å ha balansen mellom de to. Det meste av det følelsesmessige arbeidet ble utført i går, hvis du gjorde det altså, så i dag er det mer et mentalt arbeid som må gjøres. Du må tenke og revurdere tankene dine, ditt mentale fokus og resten. Dette er en tid for deg å slutte å dømme deg selv og la andre dømme deg, det er på tide for deg å begynne å leve fullt og helt. Husk at hvis du ikke gjør jobben, vil du ikke få endringen, du vil ikke se resultatene eller oppleve suksessen. Alt kommer ned til deg.

Judgment and two of swords

This is a follow up from yesterday, maybe you did let things go, or maybe you didn't or didn't fully complete it. Well, today is another chance to make that choice. To choose the success, to choose the future you want, the love, the relationships, all of it. It's time to reawaken yourself and really see your full potential, don't keep living in the same repeat of what you did last year. Don't get stuck in only your heart or only your head as you need to have the balance between the two. Most of the emotional work was done yesterday, if you did it that is, so today it's more mental work that needs to be done. You need to rethink, re-evaluate your thoughts, your mental focus and all the rest. This is a time for you to stop judging yourself and letting others judge you, it's time for you to start living fully and powerfully. Remember if you don't do the work you won't get the change, you won't see the results or experience the success. It all comes down to you.

Legg igjen en kommentar