Dagens Tarot Kort Lørdag 5 Juni 2021

Døden og pasjen av beger - Skrevet av Sabrina og Veronica

Med alt i livet kommer det til et punkt der noe gammelt må dø for at noe nytt skal ta plass. Vel, i dag er det den dagen, en dag der du trenger å frigjøre alle de gamle følelsesmessige forbindelsene som du fremdeles sitter fast i. Alle de gamle følelsesmessige begynnelsene du fortsatt holder fast ved. Se på hvorfor det aldri utviklet seg til noe, og hvorfor det aldri fungerte slik du ville ha det. Det fine med ting som dør ut i livene våre, er at vi kan se tilbake på det og se hvorfor det døde da det skjedde og reflektere over hva det lærte oss, og hvordan vi kan implementere det i vår nåtid og fremtid. Uansett hva det er du leter etter eller vil ha i livet ditt, så trenger det gamle å gå. Du kan ikke starte nye prosjekter før de gamle er ferdig. Du kan ikke starte et nytt forhold før eksen er 100% ute av bildet. Dette er ikke bestandig enkel , men vi må forstå, det er nødvendig. Du har virkelig ikke har noe valg i saken hvis jeg skal være ærlig. Med mindre du foretrekker å holde deg tilbake og aldri gå fremover, noe du sikkert ikke gjør. Ta et skritt inn i din nye klare fremtid.

Death and page of cups

With everything in life there comes a point where something old must die in order for something new to take its place. Well, today is that day, a day where you need to release all the old emotional connections that you are still stuck with. All the old emotional beginnings that you are still holding on to. Look at why it never developed into anything and why it never worked out as you wanted it to. The beauty of things dying out in our lives is we can look back at it and see why it died when it did and reflect on what that teaches us and how we can implement it into our present and future. No matter what it is you are looking for or would like to have in your life the old needs to go. Can't start new projects until the old ones are done. You cant start a new relationship until the ex is 100% out of the picture. This is not an easy release, that we can understand but it's a necessary one. One you really don't have a choice in the matter if I'm honest. Unless you prefer to keep holding yourself back and never moving forward, which I'm sure you don't. Take a step into your new clear future.

Legg igjen en kommentar