Dagens Tarot Kort Fredag 4 Juni 2021

Djevelen og ridderen av mynter - Skrevet av Sabrina og Veronica

I dag handler alt om dine dårlige vaner. Alle de negative måtene som hindrer deg i å lykkes. Noen av disse vanene kan du ikke engang innse før det er for sent. Dette kan være gamle trossystemer som har blitt overført fra generasjon til generasjon eller en begrensende tro på at du ikke er god nok, og da vil du sabotere alt i livet ditt. På slutten av dagen vil dette ikke bare forsvinne av seg selv. Du må sakte begynne å erstatte dårlige rutiner med gode og produktive. Start i dag, ikke vent lenger. Husk at små trinn til slutt tilsvarer stort resultat, alt du trenger å gjøre er å starte. Hvis du for eksempel vil gå ned i vekt, ikke tenk på kosthold, begynn å gå i 10 minutter eller gjør yogaøvelser, noe du vet at du kan gjøre og kan bli en positiv vane. Samme som å lete etter kjærlighet eller økonomisk sikkerhet, alt starter i dine daglige vaner. Skriv ned en liste over hva du gjør daglig, og sammenlign det med det du skal gjøre, og bytt ett negativt mot ett positivt. Manifestuansett hva det gjelder, er 60% handling og 40% manifestering.

Devil and knight of pentacles

Today is all about your bad habits. All the negative ways you are stopping yourself from success. Some of these habits you might not even realise until its to late. This can be old believe systems that have been passed down from generation to generation or a limiting belief that your not good enough so you need to sabotage everything in your life. At the end of the day this isn't just going to go away by itself. You need to slowly start replacing your bad routines with good and productive ones. Start today don't wait any longer. Remember small steps eventually equal to big result all you have to do is start. For example if you want to lose weight don't think about diet start walking for 10 minutes or doing yoga exercises something simple that you know you can do and can become a positive habit. Same as looking for love or financial security its all in your daily habits. Right down a list of what you do daily and compare it to what you should be doing and swap one negative for one positive. Manifestation no matter what it's for is 60% action and 40% manifesting

Legg igjen en kommentar