Dagens Tarot Kort Torsdag 3 Juni 2021

Den hengte mannen og 5 av staver - Skrevet av Sabrina og Veronica

På grunn av tidligere situasjoner har du kanskje blitt for komfortabel med å enten unngå argumenter, med å ikke snakke din sannhet eller kanskje si litt for mye. Unngå unødvendige argumenter med mennesker, med mindre resultatet gir deg litt verdi ellers er det ingen vits. Det er ingen grunn til at du begrenser stemmen din bare fordi andre kan være uenige med den. Det er viktig å være tro mot deg og ikke bare stå på sidelinjen. På den annen side er det også viktig å ikke bevisst bringe folk ned. Du har fått en dårlig vane på den ene eller andre måten, så med dette er det på tide å komme seg ut av det. Flotte nye vaner, noen positive som hjelper deg å vokse. Hvis du sliter i et forhold så betyr det ikke at du skal klageog krangle med partneren din. Adresser det virkelige problemet slik at det ikke er mer forvirring. Det samme med å finne ny kjærlighet eller jobb eller virksomhet, eller til og med om du bare jobber med ditt eget trossystem.

Hanged man and five of wands

Due to past situations, you may have gotten too comfortable in either avoiding arguments, so not speaking your truth or maybe saying a bit too much. Avoid unnecessary arguments with people, unless the outcome gives you some value otherwise, there's no point. There's no reason for you to limit your voice just because other people might disagree with it. Its important to be true to you and not just stand on the side lines. On the other hand it's also important not to intentionally bring people down. You have gotten into a bad habit one way or the other so with this it's time to get out of it. Create new habits, some positive ones that help you grow. If you're struggling in a relationship that doesn't mean then that you should be nagging and bickering at your partner. Address the real problem so that there's no more confusion. Same with finding new love or work or business or even if your just working on your own belief system.

Legg igjen en kommentar