Dagens Tarot Kort Onsdag 2 Juni 2021

De Elskede og tre av sverd - Skrevet av Sabrina og Veronica

I dag stopper du kanskje mentalt på grunn av en traumatisk situasjon du har opplevd tidligere. Enten dette er innenfor kjærlighet, forhold, arbeid, virksomhet eller egenutvikling må du tenke annerledes. Du må slutte å fokusere på alt som ikke har fungert, og sette fokus på det du allerede har oppnådd. Husk at tankene dine liker å holde deg fast i lengre tid. Dette har ingenting med din faktiske følelse å gjøre, men hvordan du tenker i stedet, eller hvordan du har blitt programmert til å tenke på grunn av tidligere erfaringer. Husk hva vi tenker blir normalt hvordan vi handler, så hvis vi ikke tror vi noen gang vil finne kjærlighet, så gjett hva du aldri vil sette deg selv i en situasjon der du vil finne noen som er verdt tiden din. I stedet vil du tiltrekke deg noen som gjør deg vondt eller behandler deg nøyaktig slik du ikke vil bli behandlet, slik at du kan fortsette å bevise for deg selv at det bare ikke er ment for deg. Bruk i dag til å skrive ned tankene dine, og ta hensyn til hvor skadelige de virkelig er.

Lovers and three of swords

Today you might be mentally stopping yourself due to a traumatic situation that you have experienced in the past. Whether this is within love, relationship, work, business or self-development you need to think differently. You need to stop focusing on everything that hasn't worked and put your focus on what you have already accomplished. Remember your mind likes to keep you feeling stuck for longer. This is nothing to do with your actual feeling, but how you think instead, or how you have been programmed to think due to past experiences. Remember what we think then normally becomes how we act so if we don't think we will ever find love, then guess what you will never put yourself in a situation where you will find someone worth your time. Instead, you will attract someone who hurts you or treats you exactly how you don't want to be treated so that you can keep proving to yourself that it's just not meant for you. Use today to write down your thoughts look and pay attention to how damaging they really are.

Legg igjen en kommentar