Dagens Tarot Kort Mandag 31 Mai 2021

Måtehold og syv av staver - Skrevet av Sabrina og Veronica

I dag er det en fortsettelse fra i går, du må slutte å kjempe med deg selv og begynne å være din største fan. Hva det betyr er at du må elske alt du gjør, sier og tenker. Lat som om du er den mest innflytelsesrike personen du kan være, og at du ser opp til den personen. At du vil leve som den personen. Lat som om det er et publikum som ser på deg, så du må vise livet du lever og elske det mens du lever det. På slutten av dagen kommer alt ned til tankegangen din hva du tror er mulig og hva du ikke tror er mulig. Så er du nå klar til å presse den tankegangen til det ytterste for virkelig å vise ditt fulle potensial? Dette betyr å fokusere på hva du kan gjøre og prioritere det. Hvis det er kjærligheten du leter etter, da må du komme deg ut der, møte mennesker, hvis du ikke kan det fysisk da må du gå online. Åpne deg selv for muligheten for at du er klar til å finne noen. Det samme gjelder for arbeid og virksomhet være klar når noen gir deg muligheter eller du ser det som allerede ligger der. Ingenting stopper deg bare du stopper deg selv og handlingene du tar i reflekteres av det.

Temperance and seven of wands

Today is a carry on from yesterday, you need to stop fighting with yourself and start being your own raving fan. What that means is, you need to love everything you do, say and think. Pretend that you are the most influential person you can be and that you look up to that person. That you want to live like that person. Pretend there is an audience watching you so you need to show the life that you live and love it whilst your living it. At the end of the day, everything comes down to your mindset what you believe is possible and what you believe is not.  So are you now ready to push that mindset to the limit really show your full potential? This means focusing on what you can do and making that your priority. If it's love your looking for you need to get out there, meet people, if you can't physically then online. Open yourself up for the possibility that you are ready to find someone. The same goes for work and business, be ready when someone hands you opportunities or see the ones that are already there. Nothing is stopping you, only yourself and the actions you take in reflection of it.

Legg igjen en kommentar