Dagens Tarot Kort Lørdag 29 Mai 2021

Keiserinnen og kongen av sverd - Skrevet av Sabrina og Veronica

Du kan føle deg veldig i konflikt med hvem folk vil at du skal være og si at du skal være, sammenlignet med hvem du virkelig er og vil være. Du må finne balansen mellom ditt logiske selv og ditt emosjonelle selv. Ikke press deg selv inn i noe du ikke er fordi det på slutten av dagen er det du som lider og ikke noen av de andre. Husk å ta vare på andre ja og respekter dem, men viktigst er deg selv. Respekter hvem du er, ikke la noen manipulere deg til å tro noe annet. Hvis du er i et partnerskap enten det er kjærlighet, familie, vennskap eller jobb / forretningsrelatert. Du må sørge for at ting blir sagt sannferdig om hvordan du føler og tenker på visse ting. Ikke vær redd for å stå opp for deg selv. Dette betyr ikke at det trenger å skape konflikter eller argumenter, bare at du ikke skal være noen dørmatte, og du skal heller ikke behandle noen andre slikt.

Empress and king of swords

You may be feeling quite conflicted between who people want you to be and tell you should be, compared to who you really are and want to be. You need to find the balance between your logical self and your emotional self. Don't push yourself into something you are not because at the end of the day it's you who suffers not anyone else. Remember to be caring towards others yes and respect them but most importantly yourself. Respect who you are don't let anyone manipulate you into believing otherwise. If your in a partnership whether it be love, family, friendship or work/ business-related. You need to make sure that things are said truthfully about how you feel and think about certain things. Don't be afraid to stand up for yourself. This doesn't mean it needs to create conflict or arguments, just that you shouldn't be anyone's pushover and neither should you make anyone yours.

Legg igjen en kommentar