Dagens Tarot Kort Torsdag 27 Mai 2021

Ypperstepresten og fire av sverd - Skrevet av Sabrina og Veronica

Det er viktig å ikke stresse for mye når det gjelder suksess. Ha en plan ja og følg den, men ikke spar deg selv hvis du ikke krysser av i hver eneste boks. Daglige oppgaver er bra, men ikke sett deg selv 20 når du vet at du bare kan gjøre 10. Ikke overveld deg selv, da det bare vil gjøre deg motløse i stedet. Det vil få deg til å føle deg som en fiasko når du ikke gjør det. Slutt å prøve å være perfekt, og bare prøv å være 1% bedre enn i går. Noen ganger løper dagene bare fra oss, og i dag kan det være en av disse dagene. Prioriter hva som må gjøres og gjør det ,resten du kan gjøre i morgen. Husk at Roma ikke ble bygget på en dag, så heller ikke fremtiden din. Du må lære deg å krype før du kan løpe

Hierophant and four of swords

Its important not to stress to much when it comes to your success. Have a plan yes and follow it, but dont kick yourself if you dont tick of every box. Daily tasks are good but don't set yourself 20 when you know you can only do 10. Don't overwhelm yourself as it's only going to discourage you instead. It's gonna make you feel like a failure when your not. Stop trying to be perfect and just try to be 1% better than yesterday. Sometimes the days just run away from us and today can be one of these days. Prioritise what needs to be done and do it the rest you can do tomorrow. Remember Rome wasn't built in one day so neither will your future. You need to learn to crawl before you can run

Legg igjen en kommentar