Dagens Tarot Kort Onsdag 26 Mai 2021

Hermitten og to av mynter - Skrevet av Sabrina og Veronica

Det er på tide at du reflekterer, da det kan hjelpe deg med å rydde tankene dine for alt rotet som følger med i hverdagen. Du må finne balansen med privatlivet og arbeidslivet ditt. Det må være litt tid til moro, men også engasjement i en bedre fremtid for deg selv. Det er viktig at du ikke isolerer deg for mye, da det vil skape et skifte i prioriteringene dine. Enten det er å lete etter kjærlighet, forbedre forholdet ditt, jobben, virksomheten eller personlig vekst, må du ta affære. Uten handling vil ingenting forbedre seg. Reflektere over hvordan du kan få ting til å skje, men få det til å skje. Ta handling som er autentisk og tilpasset ditt sanne selv.

Hermit and two of pentacles

It's time for you to reflect, as it could help you clear your mind of all the clutter that comes with everyday life. You need to find the balance with your private life and your work life. There needs to be time for fun but also commitment in a better future for yourself. It's important that you don't isolate yourself to much as that then will create a shift in your priorities. Whether it be looking for love, improving your relationship, job, business or personal growth, you need to take action. Without action nothing will improve, better yet nothing will change either. Reflect on how you can make things happen but the make it happen. Take action that is authentic and aligned with your true self.

Legg igjen en kommentar