Dagens Tarot Kort Mandag 24 Mai 2021

Dommen og fire av beger - Skrevet av Sabrina og Veronica

Dagens kort er en påminnelse om at fundamentet ditt ikke er bygget eller ferdigstilt ennå, det betyr imidlertid ikke at du trenger å starte på nytt, mer som at du trenger å fortsette. Du må være tro mot din vei og holde deg til planen din. Ikke la dine håp og drømmer forbli i skyene, gjør dem til virkelighet ved å arbeide for å få nærmere hver dag. Om det er kjærlighet, forretning, arbeid eller personlig vekst, spiller ingen rolle. Det er som om du er så nær, men samtidig kan du føle deg som om det er så langt unna og gjør at du vil revurdere planen din. Ikke gi opp håpet du har kommet så langt og skapt så mange endringer i livet ditt for å komme dit du er i dag.

Judgment and four of cups

Todays cards are a reminder that your foundation isn't yet built or completed, that doesn't mean however that you need to start again, more that you need to keep going. You need to stay true to your path and stick to your plan. Don't let your hopes and dreams stay in the clouds make them a reality by doing the work to get that fraction closer every day. Whether it be love, business, work or personal growth doesn't matter. It's as if you're so close, but at the same time, you may feel as if it's so far away making you want to reconsider your plan. Don't give up hope you have come so far and created so many changes in your life in order to get where you are today.

Legg igjen en kommentar