Dagens Tarot Kort Fredag 21 Mai 2021

Yppersteprestinnen og tre av mynter - Skrevet av Sabrina og Veronica

I dag handler alt om å lære å stole på intuisjonen din, forstå at du trenger å trene den som en muskel. Husk at det er der for å hjelpe deg og ikke for å forvirre deg. I begynnelsen kan du føle deg veldig forvirret og ikke sikker på hva magefølelsen din forteller deg. Bare pust dypt og prøv å lytte til den. Dette er en veldig gammel overlevelsesmekanisme som vi har glemt å bruke på grunn av samfunnet og nå er det på tide for studenten å bli mesteren. Bli mester i din egen fremtid. Du kan kanskje ikke lære det på en dag, men øvelse gjør mester som de sier. Dette gjelder alle områder av livet ditt. Så vil du ikke vite på forhånd og spare deg for all hjertesorg og skuffelse.

High priestess and three of pentacles

Today is all about learning to trust your intuition, understand you need to traine it like a muscle. Remember that it is there to help you not confuse you. At the beginning you might feel very confused and not sure what your gut feeling is telling you. Just take a deep breath and try and listen to it. This is a very old survival mecanism that we have forgotten to use due to society and now its time for the student to become the master. Become the master of your own future. You might not be able to learn it in a day but practice makes perfect as they say. This applies to all areas of your life. So wouldnt you like to know beforehand and save yourself all the heartache and disappointment.

Legg igjen en kommentar