Dagens Tarot Kort Torsdag 20 Mai 2021

Vognen og dronningen av beger - Skrevet av Sabrina og Veronica

Dagens kort antyder fysisk bevegelse. For å komme dit du vil eller oppleve livet slik du drømmer om, trenger du fysisk handling. Det kan være deg eller noen rundt deg som tar deg med på denne reisen. Dette er like mye fysisk som det er emosjonelt. Dette er ikke dagen for deg å sitte stille og planlegge. Det er dagen for å implementere det du har lært, og hvordan det kan forbedre ditt daglige liv. Ikke tenk tilbake på tidligere situasjoner, hold fokusen på den nåværende. Kjærlighet kan være innenfor din rekkevidde, du trenger bare å være villig til å gå ut og hente den. Det samme gjelder alt annet du vil ha i livet. Ikke sitte og vent på at noen skal bringe det til deg, for da vil du vente veldig lenge. Ta kontroll og få det til å skje i dag.

The chariot and queen of cups

Today's cards suggest physical movement. In order to get where you want to go or experience life the way you wat to, you need physical action. It might be you or someone around you that takes you on this journey. This is as much physical as it is emotional. This is not the day for you to sit still and plan. It is the day to implement what you have learnt and how that can improve your daily life. Don't think back to past situation focus on present ones. Love can be within your grasp you just need to be willing to go out there and get it. Same goes for anything else you want in life. Don't sit and wait for someone to bring it to you because then you will be waiting a very long time. Take control and make it happen today.

Legg igjen en kommentar