Dagens Tarot Kort Onsdag 19 Mai 2021

Verden og seks av mynter - Skrevet av Sabrina og Veronica

Dagens kort skriker til deg, du kan ha den fulle suksess du vil ha, og at du virkelig kan eksplodere i alle områder av livet ditt, men du må være engasjert. Du må være klar til å ta ansvar og gjøre jobben. Husk at ikke alt handler om arbeidet du gjør på utsiden, du trenger også å gjøre arbeidet på innsiden. Det kan være en grunn til at du ikke føler at du har alt du vil, ettersom alt er energi. Tenk tilbake på da du var yngre, ble du fortalt at du ikke var nok eller ikke fortjente det? Vel, det er det som hindrer deg i å fullføre. Husk at dette påvirker alle områder av livet ditt, så det er på tide å ta kontroll. Hvis du vil elske, må du også elske deg selv. Hvis du vil ha mer økonomisk sikkerhet, må du føle at du fortjener det og eie den følelsen. Alt handler om hvordan du føler om deg selv og hvordan du lar det påvirke livet ditt. Husk at verden ligger ved dine føtter så nyt det.

The world and six of pentacles

Todays cards are kind of screaming at you that you can have the full success that you want and that you can really explode in all areas of your life, but you need to be committed. You need to be ready to take charge and do the work. Remember not everything is about the work you do on the outside you also need to do the work on the inside. There might be a reason why you don't feel like you have everything you want, as everything is energy. Think back to when you were younger did you ever get told you weren't enough or didn't deserve it? Well, then that is what's stopping you from ultimate completion. Remember this affects all areas of your life so it's time to take control. If you want to love you also have to love yourself. If you want more financial security you need to feel that you deserve it and own that feeling. Everything is about how you feel about yourself and how you let that influence and affect your life. Remember the world is your oyster so enjoy it.

Legg igjen en kommentar