Dagens Tarot Kort Tirsdag 18 Mai 2021

Tårnet og siden av staver - Skrevet av Sabrina og Veronica

Det er på tide at du kanskje vurderer hvordan du har gjort ting. Dette er en ny erea, en ny tid, så kanskje det da betyr at det er tid for noen endringer. Disse endringene trenger ikke være store på noen måte, men de vil imidlertid være veldig betydningsfulle. Du må redigere hvordan du har bygget fundamentet ditt. Dette kan være grunnlaget for forholdet ditt I kjærlighet eller andre forhold, eller kanskje grunnlaget for virksomheten din eller en jobb, eller kanskje det er grunnlaget for deg. Se på det som en helhet og se om det har disse tre tingene, tillit, kommunikasjon og oppriktighet. Hvis en mangler eller ikke er så sterk som resten, så ser du hva det er som må endres. Hvis du mener at alle tre er perfekte, så mangler det tydeligvis alikevel , ellers ville du ikke lese dette. Kommunikasjon er konge, men stol på hvem du kommuniserer med slik at du vet at du kan være 100% autentisk, da er det dronning. Kanskje du godtar å unngå konflikt, men det gjør ting verre for deg. Riv bandasjen raskt av, sfor da kan du helbrede og repare.

The tower and page of wands

It's time for you to maybe reevaluate how you have been doing things. This is a new era, a new time, so maybe that then means it time for some changes. These changes don't have to be huge by any means, but they will however be very significant. You need to edit how you have built your foundation. This could be the foundation of your relationship love or otherwise, or maybe the foundation of your business or a job or maybe it the foundation of you. Look at it as a whole and see if it has these three things, trust, communication and sincerity. If one is missing or not as strong as the rest well there you go that's what needs changing. If you believe all three are perfect obviously something is missing or you wouldn't be reading this. Communication is king but trusting in who you communicate with so that you know you can be 100% authentic, now that is queen. Maybe you are agreeing to avoid conflict but actually it's making things worse for you. Rip the bandage off quickly and then you can heal and repair.

Legg igjen en kommentar