Dagens Tarot Kort Fredag 14 Mai 2021

Narren og syv av mynter - Skrevet av Sabrina og Veronica

I dag er det en total motsetning mellom kortene. På den ene siden venter du og håper på at ting blir bedre, kanskje til og med litt utålmodig, da du kanskje føler at det allerede hadde skjedd. Det du virkelig trenger å se på, gjorde du alt arbeidet du burde ha gjort for at dette skulle skje. Eller har du vært litt for entusiastisk og ganske mistet veien og med det balansen. Dedikasjon og konsistens er nøkkelen. Hvis du holder disse to oppe, så kan du oppnå hva som helst. Ikke misforstå at du har gjort hardt arbeid og lagt mye arbeid i ting, men det betyr ikke at belønningen kommer med en gang. Du må holde på med det slik at du kan bygge deg noe sterkt, og så vil det flyte daglig. Dette er det samme når det gjelder et forhold det trenger arbeid for at det skal vare. Hvis du leter etter noen, trenger du å legge arbeidet i med selvtilliten din slik at du føler deg verdig og kanskje også plasserer deg selv der ute slik at en partner kan finne deg og deg, dem.

 

The Fool and seven of pentacles

Today is a total contradiction with each card. On one side your waiting and hoping for things to get better maybe being even a little impatient as you may feel it should have already happened. What you need to really look at is, did you do all the work you should have done in order for this to happen. Or have you been a little too enthusiastic and kinda lost your way and with that your balance.  Dedication and consistency are key. If you keep these two up then yes you can accomplish anything. Don't get me wrong you have done hard work and put a lot of effort into things, but that's doesn't mean the reward will arrive straight away. You need to keep at it so that you can build yourself something strong and then it will flow daily. This is the same when it comes to a relationship the work needs to be there in order for it to last. If you're looking for someone you need to put the work in with your self-esteem so that you feel worthy and also maybe put yourself out there so a partner can find you and you, them.

Legg igjen en kommentar