Dagens Tarot Kort Onsdag 12 Mai 2021

Dommen og ni av mynter - Skrevet av Sabrina og Veronica

Hverdagen gir oss nye muligheter. Det handler om å se dem og vite at du fortjener dem. Dette er en tid for evaluering og refleksjon rundt alt vi har fått og oppnådd.

Hvis du ikke setter pris på alt du har fått til nå, hvorfor vil universet gi deg mer. Det er på tide at du endrer perspektiv på hvordan du ser penger og din egen sikkerhet. Det er gjennom selvrefleksjon at du kan ha en tydeligere og objektiv forståelse av hvor du er nå, og hva du trenger å gjøre for å vokse. Begynn å tro på deg selv, tro at du fortjener det. Begynn med å gjøre små endringer i dagliglivet ditt, prøv å være mindre negativ eller engstelig når det gjelder sikkerheten din.

 

Judgement and nine of pentacles

Everyday life presents us with new opportunities it's all about seeing them and knowing you deserve them. This is a time for evaluation and reflection on everything we have gained and accomplished. If you don't appreciate everything you have gained so far, then how is the universe going to provide you with more. Its time for you to change your perspective on how you see money and your security. It is through self-reflection that you can have a clearer and objective understanding about where you are now, and what you need to do in order to grow.  Start believing in yourself, believe that you deserve it. Start by making small changes to your daily life, try to be less negative or anxious when it comes to your security.

Legg igjen en kommentar