Dagens Tarot Kort Tirsdag 11 Mai 2021

Måtehold og ti av mynter

Det er på tide at du vet hva du er verdt. Hvor mye du faktisk kan oppnå og gå ut og gjøre det. Ordet umulig har ordet mulig i seg. Så ikke begrense deg til å være eller leve på en bestemt måte når du kan strebe etter mer. Hvis dette er innenfor kjærlighet så vis det så kjærligheten kan åpne seg for deg, ikke vær redd for å misslykkes, da fiasko bare er å lære og forberede deg på den virkelige skal komme. Hvis du er i et forhold, så kommuniser med partneren din. Vis dem kjærligheten du vil ha tilbake. Dette har å gjøre med din økonomiske situasjon og personlige utvikling. Det handler om å tro og deretter gjøre det. Implementer det som fungerer, og fjern det som ikke fungerer. Stol på din vei og at du fører deg til suksess og ikke til katastrofe. Alt begynner med deg så nå gjør det.

Temperance and ten of pentacles

It is time you knew your worth. How much you can actually accomplish and go out there and do it. The word impossible has the word possible in it. So don't limit yourself to being or living a certain way when you can aspire for more. If this is within love. Then show that love open up for it, don't be afraid to fail as failure is just learning and preparing you for the real one. If your in a relationship then communicate with your partner. Show them the love you want in return. This is especially to do with your financial situation and personal development. It's all about believing and then doing it. Implement what works and remove what doesn't. Trust your path and that you are leading yourself to success not disaster. It all starts with you now do it.

Legg igjen en kommentar