Dagens Tarot Kort Mandag 10 Mai 2021

Månen og pasjen av beger

Når intuisjonen din gir deg den tunge magefølelsen eller usikkerheten rundt noe eller noen, kan det være på tide for deg å lytte til det. Hvis noe ikke føles riktig eller legger opp, er 90% av tiden fordi det ikke er det, og det prøver å advare deg mot det. Siden dette handler om følelsene dine, ta en titt på livet ditt den siste måneden og hva som har skjedd. Har en ny person kommet inn eller har det dukket opp en ny situasjon? Spør deg selv om det er noe følelsesmessig uhelbredet inni deg, og om denne personen eller situasjonen har kommet slik at du endelig kan takle det. Husk at du trenger å elske deg for å slippe noen inn eller noe godt inn i livet ditt. Så er det ikke på tide nå å løse disse tingene før du følelsesmessig investerer i noe som kan gjøre at du føler deg enda verre. Husk at dette er livet ditt, og du må stole på deg selv før noen andre kan det.

The moon and page of cups

When your intuition gives you that heavy stomach feeling or the insecurity about something or someone, it might be time for you to listen to it. If something doesn't feel right or add up, 90% of the time is because its not and its trying to warn you against it. Since this is about your emotions take a look at your life in the last month and what has happened. Has a new person entered or a new situation emerged? Ask yourself if there is something emotionally unhealed inside of you and if this person or situation has arrived so that you can finally deal with it. Remember you need to love you in order to let someone in or something good into your life. So isn't it time now then to resolve these things before you get to emotionally invested in something that could leave you feeling even worse. Remember this is your life and you need to trust yourself before anyone else.

Legg igjen en kommentar