Dagens Tarot Kort Søndag 9 Mai 2021

Lykkehjulet og esset av staver

Dagens kort representerer fortiden og fremtiden din. Hva det vil si å si er alt som har skjedd og valg du har gjort i fortiden, påvirker fremtiden din, men det styrer den ikke. Så det betyr at du fortsatt har full kontroll. Du kan implementere det du har lært og forbedre det. Vet at kraften din kommer fra en blanding mellom dedikasjon, viljestyrke og handling. Uansett hva du vil i livet, kan du gjøre det bra, men bare når du er klar til å akseptere det ut i virkeligheten. Det er på tide for deg å utnytte ditt fulle potensiale uten å nøle. Det kan være i din nye jobb, nye forretningsreise, ny kjærlighet eller noe annet. Tiden til å iverksette tiltak er nå.

The magician and six of cups

Todays cards represent the past and your future. What that means to say is everything that has happened and choices you have made in your past influences your future, but it doesn't control it. So that means then that you still have full control. You can implement what you have learnt and improve on it. Know that the power comes from with and mixture between dedication, willpower and action. Whatever you want in life you can great but only when you are ready to accept it into reality. It's time for you to tap into your full potential without hesitation. It might be in your new job, new business venture, new love or something else. The time to take action is now

Legg igjen en kommentar