Dagens Tarot Kort Lørdag 8 Mai 2021

Lykkehjulet og esset av staver

Dagen i dag gir deg litt advarsel, for mye av det gode kan bli en negativ vane og få deg til å miste fokus på dine mål og drømmer. Husk å nyte livet, men ikke tenn ilden med bensin så det brenner ut med en gang men gjør det med moderasjon, legg den til sakte så den forblir konstant. Vær nøye og du vil se at endringer har skjedd, men det betyr også at du trenger å holde det gående, ikke stopp nå. Vet at hjulet alltid kan snu så alt ditt harde arbeid og krefter kan gå tapt på et sekund hvis du ikke holder på med det. Det handler ikke om overarbeid eller aldri ta fri, det handler om å vite at du fortjener det og jobber litt med det hver dag slik at til slutt vill alle brikkene falle på plass. Dette er innenfor kjærlighet, arbeid, forhold, forretningsutvikling og personlig utvikling. Ikke gi deg selv falsk sikkerhet før du faktisk har sikkerheten.

Wheel of fortune and ace of wands

Today gives you a bit of a warning, too much of a good thing can become a negative habit and make you lose focus on your goals and dreams. Remember to enjoy life but in moderation don't light the fire with gasoline so it just burns out straight away, add to it slowly so it stays constant. Pay close attention and you will see changes have happened, but that means you need to keep it going don't stop now. Know that the wheel can always turn so all your hard work and effort can be lost in a second if you don't keep at it. It's not about overworking or never taking time off, it's about knowing you deserve it and working on it a little every day so that eventually all the pieces fall into place. This is within love, work, relationships, business and personal development. Don't give yourself false security before you actually have the security.

Legg igjen en kommentar