Dagens Tarot Kort Fredag 7 Mai 2021

Keiserinnen og pasjen av sverd

I dag handler det om kommunikasjon med deg selv. Forstå deg selv og ta kontakt med din sensualitet slik at du kan tiltrekke livsforhold for å bringe lykke og glede. Spør deg selv, Er du snill mot deg selv? Hvis svaret ditt er ja, vil jeg at du virkelig skal tenke på hva det egentlig betyr, å være snill mot deg selv. Det betyr ikke at og kjøpe seg selv noe nytt og gi deg selv en klapp på skulderen. Nei, hva dette betyr er at du snakker med deg selv med respekt, du brenner ikke deg selv ut. Du stopper før du har gått over kanten. Å være hyggelig med deg seg selv da er du koblet til hjertet ditt og lytter til hva det forteller deg. Å forstå at livet vil gi deg hindringer, men det betyr ikke at du har mislyktes bare at det kan være noe du trenger å lære fortsatt. Se på bildet som helhet, husk du vil ha 1% forbedring daglig ikke perfeksjon. Ikke prøv å være noe som ikke eksisterer, bare vær deg og det er perfekt i seg selv.

Empress and page of swords

Today is all about communication with yourself. Understand yourself and get in touch with your sensuality so that you can attract life circumstances to bring happiness and joy. Ask yourself this, are you being kind to yourself? If your answer is yes I want you to really think about what that actually means, to be kind to yourself. It doesn't mean that every now and then you buy yourself something and give yourself a pat on the back. NO, what this means is that you talk to yourself with respect, you don't burn yourself out. You stop before you've gone over the edge. Being nice to oneself is being connected to your heart and listening to what it tells you. Understanding that life will give you obstacles but that doesn't mean you have failed just that there might be something you need to learn still. Look at the picture as a whole, remember you want 1% improvement daily not perfection. Don't try and be something that doesn't exist, just be you and that is perfection in itself.

Legg igjen en kommentar