Dagens Tarot Kort Torsdag 6 Mai 2021

Keiseren og fire av staver

I dag handler det om å gjenvinne kontrollen i hjemmelivet og arbeidslivet. Hva dette betyr er at du bestemmer hvordan du vil ha fremtiden din, både det negative og det positive. Du har ansvaret for utfallet. Enten dette er familie- eller arbeidsrelatert, forretning eller jobb, trenger noen at du tar ansvaret. Slik at du kan vise andre, men spesielt deg selv at du er en leder og at du kan gjøre det. Ingenting annet enn din egen tvil kan stoppe deg, så brett opp ermene og gjør deg klar til å handle. Husk at i dag er et fysisk kort, ikke et mentalt kort, så det betyr at det må gjøres noe. Ikke hold igjen, nyt prosessen. Du lærer og blir sterkere hver dag. Vær nå lederen i livet du ble født til å være.

Emperor and four of wands

Today is all about regaining control in your home life and work life. What this means is you decide how you want your future, both the negatives and the positives. You are in charge of the outcome. Whether this is family-related or work-related, business or a job, something needs you to take charge. So that you can show others but especially yourself that you are a leader and that you can do it. Nothing but your own self-doubt can stop you, so roll up your sleeves and get ready to act. Remember today is a physical card, not a mental one, so that means action needs to be taken. Don't hold back, enjoy the process. You are learning and becoming stronger every day. Now be the leader in your life you were born to be.

Legg igjen en kommentar