Dagens Tarot Kort Onsdag 5 Mai 2021

Ypperstepresten og fem av sverd

I dag er en dag hvor du må være litt forsiktig med menneskene du omgir deg med. Se på situasjonen som helhet, ikke bare noen få stykker. Noen kan lyve for deg eller du deg til dem. Selv om vi noen ganger tror at en hvit løgn er bedre enn sannheten på slutten av dagen, så er det ikke det. Tør å være åpen og ærlig mot deg selv spesielt og også til menneskene rundt deg. Selv om ærlighet kan skape uenigheter, er det noen ganger viktigere å holde seg til dine verdier og tro i stedet for å unngå konflikt. Det betyr ikke at du skal si ting bare for å ha rett, men si ting som har en mening og hensikt med livet ditt. Ikke la egoet kontrollere, men i stedet åpne hjertet ditt. Dette er litt av en alvorlig situasjon og må gjøres noe med. Bare pust dypt og rens tankene og snakk fra hjertet ditt. Du vil se at det alltid er en vei ut av problematiske situasjoner.

Hierophant and five of swords

Today is a day where you need to be a bit careful with the people you surround yourself with. Look at the situation as a whole not just a few pieces. Someone might be lying to you or you to them. Eventhough sometimes we believe a white lie is better than the truth at the end of the day it really isn't. Dare to be open and honest with yourself especially and also the people around you. Even though honesty might create disagreements, sometimes it's more important to stick to your values and beliefs instead of avoiding conflict. That doesn't mean you should say things just to be right but say the things that have a meaning a purpose to your life. Don't let your ego control but instead open your heart. This is a bit of a serious situation and needs to be delt with accordingly. Just take a deep breath and clear your mind and speak from your heart. You will see that there is always a way out of problematic situations.

Legg igjen en kommentar