Dagens Tarot Kort Søndag 2 Mai 2021

Døden og seks av mynter.

I dag er slutten på en syklus, og det betyr begynnelsen på en ny. Hva det vil si er når noe slutter, så er det et skifte i energien, noe bedre kommer, men det betyr ikke at du ikke trenger å gjøre noe arbeid. Det handler om å finne en balanse også hva og hvordan du går fremover. Dette refererer hovedsakelig til ditt arbeid og økonomiske situasjon, men går også inn i alt som skjer i livet ditt. Det er på tide for en forandring, og den endringen vil skje enten du føler deg klar for det eller ikke. Kanskje du har tenkt på et nytt prosjekt, en ny jobb eller en ny rutine du vil implementere i livet ditt, så er tiden nå. Det er nå akkurat nå du kan få ting til å skje, så gå ut og få det til å skje.

 

Death and six of pentacles

Today is the end of one cycle and that means the beginning of a new one. What it means to say when something ends is that there is a shift in the energy, something better is coming along, but that doesn't mean that you don't have to do any work. It's about finding a balance too what and how you are moving forward. This is mainly referring to your work and financial situation but also goes within everything happening in your life. It's time for a change and that change will happen whether you feel ready for it or not. Maybe you have been thinking about a new project, a new job or a new routine you would like to implement in your life, then now is the time. There is no time like the present so go out there and make it happen.

Legg igjen en kommentar