Dagens Tarot Kort Fredag 30 April 2021

Djevelen og tre av beger

I dag må du ta det litt med ro. Det er ikke en dag å gå i full festmodus, det betyr ikke at du ikke kan ta et glass vin bare ikke gå over bord. Dette kan da også bety at en tredjepart også prøver å påvirke deg på en ikke så positiv måte. Så bare husk at du kan si nei. Det er viktig å være den du er, ikke bli presset til å gjøre eller si ting som ikke stemmer overens med dine verdier og tro. Ingen bortsett fra deg vet hva som er best for deg, så I dag i det minste ikke implementer andre folks meninger. Stol på instinktene dine hvis det føles litt rart så er det fordi det er det. så lytt til hjertet ditt og ikke hodet ditt, slik at du holder deg perfekt tilpasset til hvordan du vil være og skal være.

 

The devil and three of cups

Todays you need to take it a bit easy. It's not a day to go full party mode, that doesn't mean you can't have a glass of wine just don't go overboard. This might then also mean that a third party is also trying to influence you in a not so positive way. So just remember you can say no. It's important to be who you are, don't get pressured into doing or saying things that don't align up with your values and beliefs. No one but you knows what is best for you so maybe at least for today don't implement other peoples opinions. Trust your instincts if it feels a bit of its because it is. so listen to your heart and not your head so that you stay perfectly aligned in how you want to be and should be.

Legg igjen en kommentar