Dagens Tarot Kort Onsdag 28 April 2021

 

Yppersteprestinnen og esset av mynter

Dagens kort minner oss om at det å handle er bra, men det må være en grunn bak det. Ikke bare å gjøre arbeid for å gjøre arbeid. Vær produktiv, strukturer dagen i segmenter på 10 minutter eller 15 slik at du får mest mulig ut av det. Husk at livet hele tiden vil presentere seg med nye begynnelser og muligheter, det er opp til deg å gjøre noe med dem. Alt er kanskje ikke helt klart, men det betyr ikke at det ikke er en god dag å starte. Hvis du venter på noe økonomisk bare vet at det kan ha startet, og snart vil du vite når. I mellomtiden begynner du å jobbe med deg selv, på fremtiden din, med å legge igjen en arv. Bare fordi du ikke kan se sluttresultatet ennå eller hvor stien ender, betyr ikke det at du skal slutte å ta det. Tør å bevege deg

 

High priestess and ace of pentacles

Today's cards remind us that taking action is good, but there needs to be a reason behind it. Don't just do work to do work. Be productive, structure your day in segments of 10min, or 15 so that you can get the most out of it. Remember life will constantly present itself with new beginnings and opportunities, it's up to you to do something with them. Everything might not be perfectly clear but that doesn't mean it's not a good day to start. If your waiting for something financial just know it might have started and soon you will know when. In the mean time start working on yourself, on your future, on leaving a legacy behind. Just because you can't see the end result yet or where the path ends doesn't mean you should stop taking it. Dare to move.

Legg igjen en kommentar