Dagens Tarot Kort Søndag 25 April 2021

Keiseren og fem av beger

Det er på tide å slutte å bruke unnskyldninger. Jeg kan ikke jeg er for trøtt, jeg har blitt såret før, jeg kommer aldri til å klare det ,det vil bare ikke fungere for meg som det gjør for alle andre. Alle våre liv er bygget opp på unnskyldninger. Unnskyldninger som begrenser vår egenverd og tro. Husk at alt dette er betinget oppførsel, en negativ vane som du har fått deg inn i. Du kan gjøre hva du vil, oppnå alt du drømmer om, men bare hvis du setter foten ned og sier at nok er nok, vil jeg ikke lenger være et offer i mitt eget liv. Jeg gjenvinner kontrollen over nåtiden og fremtiden. Jeg vet at jeg fortjener bedre, så jeg blir bedre. Ikke vær redd for noe du aldri har prøvd. Husk at hver nye opplevelse bare er en ny. Hver person vi møter er forskjellig fra den siste, så gi slipp på frykten og omfavn mulighetene.

The emperor and five of cups

It's time to stop using excuses. I can't, I'm too tired, I've been hurt before, I will never make it or that just won't work for me like it does for everyone else. All our lives are built up on excuses. Excuses that limit our self worth and belief. Remember this is all conditioned behaviour, a negative habit of sorts that you have gotten yourself into. You can do anything you want, accomplish anything you dream, but only if you put your foot down and say enough is enough, I'm no longer going to be a victim of my own life. I'm regaining control over my present and my future. I know I desvere better, so I will be better. Don't be afraid of something you have never tried. Remember each new experience is just that, new. Each person we meet is diffrent from the last, so let go of the fear and embrace the possibilities.

Legg igjen en kommentar