Dagens Tarot Kort Lørdag 24 April 2021

De elskede og esset av sverd

I dag handler alt om å endre tankene dine. Det er veldig viktig å ikke si noe vondt om deg selv, siden kroppen din ikke vet at du egentlig ikke mener det, alt den føler er energien du legger I det. Det samme gjelder for deg som snakker om andre mennesker. På slutten av dagen er alt energi, og vi blir påvirket av det, både negativt og positivt. Så i dag er det en påminnelse om å være snill mot deg selv og andre og kanskje eliminere negativitet ut av livet ditt. Hvis folk rundt deg sier negative ting om deg eller til deg, så la dem være.

Hvis det er familiemedlemmer som gjør det litt vanskelig, så prøv å i det minste å begrense tiden din med dem, gjelder det samme hvis det er en partner. Prøv å forstå at hvis noen sier dårlige ting om deg eller til deg, er det fordi det er det du tror innerst inne om deg selv. De er bare et speil som gjenspeiler hva det er du allerede ser. Det er som vi sier at hvis du ikke føler det i hjertet ditt, kan ingen andre komme inn i hjertet ditt. Det samme gjelder suksess, lykke og generell kjærlighet. Du må føle det og tro at du er verdig det før det kan komme inn i eller bli i livet ditt.

The lovers and ace of swords

Today is all about changing your thoughts. It is very important not to say anything bad about yourself as your body doesn't know you don't really mean it, all it feels is the energy you put behind it. The same goes for you talking about other people. At the end of the day, everything is energy and we are influenced by it, negative and positive alike. So today is a reminder to be kind to yourself and others and maybe to eliminate negativity out of your life. If people around you are saying negative things about you or to you, then leave them. If they are family members that makes it a bit harder but try to at least limit your time with them, same goes if it's a partner. Try to understand that if someone is saying bad things about you or to you, it's because deep down that's what you believe about yourself. They are just a mirror reflecting what it is you already see. It's like we say if you don't feel it in your heart then no one else can enter your heart. The same goes for success, happiness and overall love. You need to feel it and believe you are worthy of it before it can enter or stay in your life.

Legg igjen en kommentar