Dagens Tarot Kort Torsdag 22 April 2021

Tårnet og seks av mynter

I dag kan være litt forvirrende når det gjelder bestemte ting. På den ene siden forteller det deg at du skal slutte å gi til andre, ettersom de kanskje trenger å bli presset mer for å finne en vei for seg selv og ikke alltid en hjelpende hånd fra deg til alle andre. Og det er på tide at du begynner å fokusere på deg selv slik at du kan vokse slik du er ment. Universet kan slutte å gi hvis du kaster bort og ikke fokuserer på deg. Dette gjelder alle områder i livet ditt, kjærlighet, forhold, penger, forretnings- og personlig utvikling. På den andre siden må måten du har taklet og tatt vare på situasjonene dine endres. Det kan bety at du enten har holdt fast for tett, og at du nå må løsne tøylene litt, eller at du kaster bort og bruker alt før du til og med får det. Det er på tide for deg å finne ut en annen taktikk slik at det ikke fortsetter å skje. I dag handler det om å finne balansen og gjøre ting riktig. Ikke la noen misbruke godheten din, og du bør heller aldri misbruke andres godhet.

The tower and six of pentacles

Today can be a bit confusing when it comes to certain things. On one hand, it's telling you to stop giving to others, as they might need to be pushed more to find a way for themselves and not always a helping hand from you. And it's time you started to focus on yourself so that you can grow the way you're meant to. The universe can stop providing if they feel like your wasting and not focusing on you. This applies to all areas in your life, love, relationships, money, business and personal development. On the other hand, the way you have been dealing with and taking care of your situations needs to change. That can mean that your either been holding on too tightly and you need to loosen the reins a bit, or that you are wasting and spending everything before you even get it,  and it's time for you to figure out another tactic so that doesn't keep happening. Today is all about finding balance and doing things correctly. Don't ever let anyone abuse your kindness and you should also never abuse someone else's kindness.

Legg igjen en kommentar