Dagens Tarot Kort Tirsdag 20 April 2021

Styrken og to av sverd

I dag kan du føle deg litt fastlåst i livet ditt. Som om du ikke vet hvilke valg du skal ta. Det er noe som må avgjøres for fremtiden din, og tiden er nå. Dette er ikke så mye et fysisk valg, men mer et mentalt valg. Du må holde forholdene balanserte. Uansett om det er i forretninger, vennskap eller romantiske forhold, kan det hende at du sliter med å opprettholde den nåværende tilstanden, og du kan bli fanget i midten. disse kortene gir deg en advarsel om å være forsiktig. Du velger kanskje å holde bind for øynene og håper på at problemet bare vil forsvinne, men det vil aldri skje. Du bør ikke unngå eventuelle problemer du står overfor, da det ikke løser problemene dine. Ta ansvar og bruk kreftene dine, du kan gjøre det, det må bare komme innenfra deg self.

Strength and two of swords

Today you may be feeling a bit stuck in your life. As if you don't know what choices to make. There is something that needs to be decided for your future and the time is now. This is not so much a physical choice but more a mental one. You need to keep your relationships balanced. Regardless if it is in business, friendship or romantic relationship, you may find yourself struggling to maintain the current state of affairs, and you may find yourself caught in the middle. these cards are giving you a warning to have caution. You may be choosing to keep the blindfold on, hoping the problem will just go away, but that will never happen. You should avoid evading any issues that you are facing since it will not solve your problems. Take charge and use your strength, you can do it, it just needs to come from within you.

Legg igjen en kommentar