Dagens Tarot Kort Mandag 19 April 2021

Stjernen og åtte av mynter

I dag handler alt om fortiden din og hvordan du lar den påvirke fremtiden din. Det er på tide at du ser på hva du gjør? Hvordan jobber du med å oppnå det livet du ønsker? Livet kan være komplisert, og vil vi oppnå noe stort krever det hardt arbeid, men skjønnheten med dette er at du får velge ditt (harde) arbeid. Velg livet du er stolt av som du føler deg oppmuntret til å våkne til hver morgen. Hvis dette ikke er tilfelle, vet du at det er noen endringer du må gjøre. Det er alltid en bedre måte. Å jobbe hardt bare for å jobbe hardt vil aldri føre deg noe sted. Husk at mentalt arbeid alltid vil få deg til å tro at du har gjort mye mer enn fysisk arbeid, så sørg for at tankene dine ikke lurer deg til å tro at du gjør alt du kan gjøre, og faktisk er det bare omtrent 7%. Det du gjør vil gi deg resultat og gevinst, men bare hvis det er for din riktige fremtid. Dette betyr at du tenker på deg selv og er sjefen i livet ditt, og ikke lar andre kontrollere det.

The star and eight of pentacles

Today is all about your past and how you are letting it influence your future. It's time for you to look at what you're doing? how is it your working to achieve the life you want? Life can be complicated but if we want to achieve anything it graves hard work but the beauty with this is you get to choose your hard. Choose the life you are proud of that you feel encouraged to wake up every morning. If this is not the case then you know there are changes that you need to make. There is always a better way. Working hard just for the sake of working hard will never get you anywhere. Remember that mental work will always make you believe you have done a lot more than physical work, so make sure your mind isn't tricking you into believing that you're doing everything you can be doing and actually it's only about 7%. What you do will provide you with result and gains but only if its for the right future. This means that you are thinking about yourself and being the boss of your life not letting other people control it.

Legg igjen en kommentar