Dagens Tarot Kort Torsdag 15 April 2021

Lykkehjulet og syv av beger

I dag er en dag for å bli realistisk om fremtiden og målene dine. Husk at hvis du ikke gjør noe, vil det ikke skje. Alt i livet er skapt på to måter, for det første må du tro at du kan få det til og for det andre må du sette handlingen i å skape det.  Det ene kan ikke oppnås uten det andre. Så i dag er det en flott tid for deg å fokusere på hva dine mål er og hvordan du skal oppnå dem. Bruk din indre styrke for å overføre ting til den positive siden. Bruk din viljestyrke til å skape det livet du ønsker. Dette klarer du!

 

Wheel of fortune and seven cups

Today is a day to get realistic about your future and your goals. Remember if you don't put in the action, it won't happen. Everything in life is created in two ways, firstly you have to put your mind to believing you can get it, and secondly you have to put the action into creating it. One can not be accomplished without the other. So today is a great time for you to focus on what your goals are and how you are going to achieve them. Use the inner strength you know you have, to turn things over to the positive side and use your will power to create the life you want. Connect your emotions so that everything flows as one.

Legg igjen en kommentar