Dagens Tarot Kort Mandag 12 April 2021

Eremitten og ni av staver

I dag er det viktig for deg å ikke isolere deg selv eller forsvinne inn I deg selv. Dette er ikke tiden for ditt sinn å gi deg klarhet, men det er dine handlinger som skal gi deg klarhet og perspektiv. Dette er ikke en tid for refleksjon, men det er en tid for oppmuntring og handling. Enten det er for å oppmuntre deg selv eller andre, kan du gjøre det. Du er en leder både for deg selv og for menneskene rundt deg, og de vil også følge det du gjør. Dette kan være partneren din, barna dine, barnebarna eller bare venner og medarbeidere. Husk at du er sterkere enn du kanskje føler, og at du allerede har overvunnet så mye. Dette er et tegn på at du er nesten der, målet er å ikke gi opp. Selv om det viktigst, handler det om å ikke bli sittende fast i tankene dine. Å utsette nå vil bare skade og begrense ditt fremtidige potensiale.

 

Hermit and nine of wands

Today it's vital for you not to isolate your self or go deep within. This is not the time for your mind to give you clarity, but your actions to give you clarity and perspective. This is not a time for reflection instead it's a time for encouragement and action. Whether that be to encourage yourself or others, you can do it. You are a leader both for yourself and for the people around you and they will also follow what you do. This can be your partner, your kids, grand-kids or just friends and co workers. Remember you are stronger than you might feel and you have overcome so much already. This is a sign that you are nearly there, the goal is to not give up. Although most importantly it's about not getting stuck inside your mind. Procrastinating now will only hurt and limit your future potential.

Legg igjen en kommentar